Blogs ga met uw muis over het onderwerp voor info, klik op het onderwerp voor het artikel
Artikelen en Boeken
The Deep democracy of open Forums – Arnold Mindell Dit is wellicht Mindell’s meest praktische boek. Het geeft je tips over hoe je DD kan toepassen in grote groepen en open spaces. De kijk op groepen die Mindell ontwikkelde in zijn procesgeoriënteerde psychologie komt tot leven in de toepassingen die hij in dit boek beschrijft. En niet voor niets start het boek met je eigen proces als facilitator. Arnold Mindell: “Considering the ‘dictators’ or the system to be the problem is superficial. The deeper problem lies with the manner in which all of us do or do not use our awareness of the roles in community. (…) We cocreate a terrifying world.” “Repression of conflict destroys countries, communities, organizations, relationships and love. Unless we learn to use conflict to develop awareness, we will ultimately destroy our world. Dr. Mindell brilliantly and clearly teaches us how to follow the Tao of Conflict, the path of paradoxical awareness.” – Daniel Bowling, CEO, Duke Dispute Management Centre, Durham, North Carolina.
Inside the NO. Five steps to decisions that last  - Myrna Lewis In post-apartheid Zuid-Afrika gingen Myrna en Greg Lewis aan de slag in bedrijven met mensen die voorheen nooit hadden samengewerkt. Conflict hing in de lucht. Met doordachte technieken gingen zij de conflicten te lijf. Daaruit groeide een methode in vijf stappen waarmee aan conflictresolutie kan gedaan worden: de Lewis methode van Deep Democracy. In dit boek lees je er alles over. Myrna Lewis is nog steeds de bezielende kracht achter het wereldwijde Deep Democracy netwerk. Myrna Lewis: “I have a dream that each individual would learn to face conflict with their friends, family and at work and in the society. Everyone can contribute to a world of peace. If we learn to value conflict.”(Brussel, 21/10/2015, conferentie Conflict Matters) “What I find most inspiring about Myrna Lewis’s work is that it is realistic and practical. While many people of good wil land good heart have come up with excellent idea for helping our troubled world, there is often an unbreachable chasm between the intent and the implementation. The Deep Democracy work described in these pages present both an intriguing philosophy and the means to put i tinto action.” (Desmond Tutu)
Teamleiderschap als ambacht. Gids voor het samenwerken met de verschillen - Silvia Prins In dit boek biedt Silvia de leidinggevende verschillende perspectieven om teams aan te sturen en te ontwikkelen. Een van de grote uitdagingen in teams is het leren omgaan met het verschil in de groep. De visie en methodiek van Deep Democracy bieden leidinggevenden handige handvatten om met verschillende meningen, weerstand en besluitvorming om te gaan.   Silvia Prins: “Het is de taak van een teamleider om de waterlijn naar beneden te krijgen. Zolang het onveilig is, zullen teamleden niet open communiceren met elkaar. Afwijkende meningen en gevoelens van ongenoegen komen alleen op een indirecte manier tot uiting. Bij het nemen van beslissingen is het van belang dat alle gezichtspunten ruimte krijgen.” (p 115) “Goed dat er nog geschreven wordt over werken in groep. Nu spreken we van ‘teams’.  Het individu en zijn persoonlijke groei heeft veel aandacht gekregen en het is nu de tijd om het samen-werken-in- groep, en dan vooral met aandacht voor de verschillen, eens op de voorgrond te plaatsen. Verschillen een plaats geven, ja dat gaat het ambacht van de toekomst worden, om onze diverse en complexe maatschappij verder te laten groeien.” (Prof. Em. René Bouwen, KU Leuven)
Presence -  Otto Scharmer, Peter Senge, Joseph Jaworski and Betty Sue Flowers Dit boek gaat niet meteen over Deep Democracy, maar zegt wel veel over de metaskills die nodig zijn om als facilitator aan de slag te gaan. In een dialoog doen de auteurs verslag over experimenten die ze met zichzelf hebben opgezet om meer te leven in het hier en nu, om aan Presencing te doen. Ik las het boek op de trein op weg naar mijn level 1 cursus Deep Democracy en op de weg terug vond ik het alleen maar beter passen. Uit het boek: “Net zo lang als wij ons denken laten beïnvloeden door industriële machinetijdperk- metaforen zoals beheersing, voorspelbaarheid, of sneller is beter, zullen we door blijven gaan dezelfde instituten die we al hebben en kennen te scheppen, ondanks het feit dat zij in toenemende mate disharmoniëren met de wereld in het algemeen. De wereldwijde instituten zijn er zich nog niet van bewust dat ze levensvormen zijn.” “‘Presence' laat zien dat het er in de lerende organisatie om gaat een ommezwaai te maken van het vertrouwde ‘downloading’( de gebruikelijke manier van denken en handelen hanteren) naar presencing’ (bewust ervaren van het hier en nu en zien wat zou kunnen zijn). De auteurs illustreren hun verhaal aan de hand van vele voorbeelden, vaak roerende persoonlijke verhalen en inspirerende ‘succes stories’ uit het zakenleven. Daarbij passeert een breed scala aan beroemde denkers de revue, waaronder Lao Tse, Goethe, Martin Bubers en Carl Jung. “ (recensie)
Sitting in the fire – large group transformation using conflict and diversity  – Arnold Mindell In dit boek introduceert Mindell het nieuwe World Work paradigma dat sterk aanleunt bij Deep Democracy. Dit gaat over het leven omgaan met momenten van chaos, kunnen leren uit conflicten, in conflict gaan vanuit het hart en vanuit een verlangen om een gemeenschap te creëren of versterken, verhogen van zelf-bewustzijn zodat ieder deel van de oplossing kan worden en respect voor het onbekende. Een nieuw en verfrissend perspectief op conflict. Arnold Mindell: “This book demonstrates that engaging in heated conflict instead of running away from it is one of the best ways to resolve the divisiveness that prevails on every level of society – in personal relationships, businesses and the world.” “Because Mindell deals with the underlying psychodynamics of dispute resolution, his process work is likely to produce more complete, satisfactory and enduring resolutions of conflict. Mindell teaches true understanding, not just ‘agreement’.” (Judge Peter B. Bloch)
Deep Democracy, de wijsheid van de minderheid. Jitske Kramer. Jitske Kramer schreef een echt praktijkboek. Het biedt je inzicht in de Lewismethode van Deep Democracy en de andere kijk op groepsdynamieken die erin vervat zit. Tegelijk bevat het overzichtelijke stappenplannen voor de toepassing van de DD-tools. De concrete voorbeelden uit Jitskes rijke praktijk als facilitator bewijzen dat DD echt werkt. Het is het eerste Nederlandstalige werk over DD. Een must have dus. Jitske Kramer: “Deep Democracy reikt ons de hand om tegenstellingen te gebruiken als de start van een creatief proces.“ "De nieuwe generatie leiders beseft steeds meer dat echt luisteren noodzakelijk is voor kwalitatief goede besluitvorming. De vraagstukken van deze tijd vragen om reflectie, samenwerking, diversiteit en synergie. Deep Democracy is een prachtige vorm om de potentie van groepen maximaal te benutten. Om minderheidsstandpunten serieus te nemen, samen te leren […]. Jitske Kramer schrijft op heldere en praktische wijze hoe deze vorm kan worden toegepast. Een must read voor iedere leider, begeleider en teamcoach." - Prof. dr. Yvonne Burger, postgraduate opleiding Executive (Team) Coaching, Vrije Universiteit Amsterdam
Artikelen en Boeken
The Deep democracy of open Forums – Arnold Mindell Dit is wellicht Mindell’s meest praktische boek. Het geeft je tips over hoe je DD kan toepassen in grote groepen en open spaces. De kijk op groepen die Mindell ontwikkelde in zijn procesgeoriënteerde psychologie komt tot leven in de toepassingen die hij in dit boek beschrijft. En niet voor niets start het boek met je eigen proces als facilitator. Arnold Mindell: “Considering the ‘dictators’ or the system to be the problem is superficial. The deeper problem lies with the manner in which all of us do or do not use our awareness of the roles in community. (…) We cocreate a terrifying world.” “Repression of conflict destroys countries, communities, organizations, relationships and love. Unless we learn to use conflict to develop awareness, we will ultimately destroy our world. Dr. Mindell brilliantly and clearly teaches us how to follow the Tao of Conflict, the path of paradoxical awareness.” – Daniel Bowling, CEO, Duke Dispute Management Centre, Durham, North Carolina.
Inside the NO. Five steps to decisions that last  - Myrna Lewis In post-apartheid Zuid-Afrika gingen Myrna en Greg Lewis aan de slag in bedrijven met mensen die voorheen nooit hadden samengewerkt. Conflict hing in de lucht. Met doordachte technieken gingen zij de conflicten te lijf. Daaruit groeide een methode in vijf stappen waarmee aan conflictresolutie kan gedaan worden: de Lewis methode van Deep Democracy. In dit boek lees je er alles over. Myrna Lewis is nog steeds de bezielende kracht achter het wereldwijde Deep Democracy netwerk. Myrna Lewis: “I have a dream that each individual would learn to face conflict with their friends, family and at work and in the society. Everyone can contribute to a world of peace. If we learn to value conflict.”(Brussel, 21/10/2015, conferentie Conflict Matters) “What I find most inspiring about Myrna Lewis’s work is that it is realistic and practical. While many people of good wil land good heart have come up with excellent idea for helping our troubled world, there is often an unbreachable chasm between the intent and the implementation. The Deep Democracy work described in these pages present both an intriguing philosophy and the means to put i tinto action.” (Desmond Tutu)
Teamleiderschap als ambacht. Gids voor het samenwerken met de verschillen - Silvia Prins In dit boek biedt Silvia de leidinggevende verschillende perspectieven om teams aan te sturen en te ontwikkelen. Een van de grote uitdagingen in teams is het leren omgaan met het verschil in de groep. De visie en methodiek van Deep Democracy bieden leidinggevenden handige handvatten om met verschillende meningen, weerstand en besluitvorming om te gaan.   Silvia Prins: “Het is de taak van een teamleider om de waterlijn naar beneden te krijgen. Zolang het onveilig is, zullen teamleden niet open communiceren met elkaar. Afwijkende meningen en gevoelens van ongenoegen komen alleen op een indirecte manier tot uiting. Bij het nemen van beslissingen is het van belang dat alle gezichtspunten ruimte krijgen.” (p 115) “Goed dat er nog geschreven wordt over werken in groep. Nu spreken we van ‘teams’.  Het individu en zijn persoonlijke groei heeft veel aandacht gekregen en het is nu de tijd om het samen-werken-in-groep, en dan vooral met aandacht voor de verschillen, eens op de voorgrond te plaatsen. Verschillen een plaats geven, ja dat gaat het ambacht van de toekomst worden, om onze diverse en complexe maatschappij verder te laten groeien.” (Prof. Em. René Bouwen, KU Leuven)
Presence -  Otto Scharmer, Peter Senge, Joseph Jaworski and Betty Sue Flowers Dit boek gaat niet meteen over Deep Democracy, maar zegt wel veel over de metaskills die nodig zijn om als facilitator aan de slag te gaan. In een dialoog doen de auteurs verslag over experimenten die ze met zichzelf hebben opgezet om meer te leven in het hier en nu, om aan Presencing te doen. Ik las het boek op de trein op weg naar mijn level 1 cursus Deep Democracy en op de weg terug vond ik het alleen maar beter passen. Uit het boek: “Net zo lang als wij ons denken laten beïnvloeden door industriële machinetijdperk-metaforen zoals beheersing, voorspelbaarheid, of sneller is beter, zullen we door blijven gaan dezelfde instituten die we al hebben en kennen te scheppen, ondanks het feit dat zij in toenemende mate disharmoniëren met de wereld in het algemeen. De wereldwijde instituten zijn er zich nog niet van bewust dat ze levensvormen zijn.” “‘Presence' laat zien dat het er in de lerende organisatie om gaat een ommezwaai te maken van het vertrouwde ‘downloading’( de gebruikelijke manier van denken en handelen hanteren) naar presencing’ (bewust ervaren van het hier en nu en zien wat zou kunnen zijn). De auteurs illustreren hun verhaal aan de hand van vele voorbeelden, vaak roerende persoonlijke verhalen en inspirerende ‘succes stories’ uit het zakenleven. Daarbij passeert een breed scala aan beroemde denkers de revue, waaronder Lao Tse, Goethe, Martin Bubers en Carl Jung. “ (recensie)
Sitting in the fire – large group transformation using conflict and diversity  – Arnold Mindell In dit boek introduceert Mindell het nieuwe World Work paradigma dat sterk aanleunt bij Deep Democracy. Dit gaat over het leven omgaan met momenten van chaos, kunnen leren uit conflicten, in conflict gaan vanuit het hart en vanuit een verlangen om een gemeenschap te creëren of versterken, verhogen van zelf-bewustzijn zodat ieder deel van de oplossing kan worden en respect voor het onbekende. Een nieuw en verfrissend perspectief op conflict. Arnold Mindell: “This book demonstrates that engaging in heated conflict instead of running away from it is one of the best ways to resolve the divisiveness that prevails on every level of society – in personal relationships, businesses and the world.” “Because Mindell deals with the underlying psychodynamics of dispute resolution, his process work is likely to produce more complete, satisfactory and enduring resolutions of conflict. Mindell teaches true understanding, not just ‘agreement’.” (Judge Peter B. Bloch)
Deep Democracy, de wijsheid van de minderheid. Jitske Kramer. Jitske Kramer schreef een echt praktijkboek. Het biedt je inzicht in de Lewismethode van Deep Democracy en de andere kijk op groepsdynamieken die erin vervat zit. Tegelijk bevat het overzichtelijke stappenplannen voor de toepassing van de DD-tools. De concrete voorbeelden uit Jitskes rijke praktijk als facilitator bewijzen dat DD echt werkt. Het is het eerste Nederlandstalige werk over DD. Een must have dus. Jitske Kramer: “Deep Democracy reikt ons de hand om tegenstellingen te gebruiken als de start van een creatief proces.“ "De nieuwe generatie leiders beseft steeds meer dat echt luisteren noodzakelijk is voor kwalitatief goede besluitvorming. De vraagstukken van deze tijd vragen om reflectie, samenwerking, diversiteit en synergie. Deep Democracy is een prachtige vorm om de potentie van groepen maximaal te benutten. Om minderheidsstandpunten serieus te nemen, samen te leren […]. Jitske Kramer schrijft op heldere en praktische wijze hoe deze vorm kan worden toegepast. Een must read voor iedere leider, begeleider en teamcoach." - Prof. dr. Yvonne Burger, postgraduate opleiding Executive (Team) Coaching, Vrije Universiteit Amsterdam